Καπνοδόχοι & Υδρορροές


Καπνοδόχοι & Υδρορροές

Καπνοδόχοι & Υδρορροές

Έχοντας την δυνατότητα της πρόσβασης και της εργασίας σε οποιοδήποτε ύψος κτιρίου, με τα εξειδικευμένα αναβατόρια της εταιρείας μας, καθώς   και έμπειρους τεχνίτες στον τομέα των υδραυλικών εγκαταστάσεων αναλαμβάνουμε την αφαίρεση ή αποξήλωση παλαιών καπνοδόχων και την  τοποθέτηση νέων με τα πλέον σύγχρονα υλικά και πάντοτε την εγγύηση της Monostar A.E.

Monostar

Επίσης με τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε την  αφαίρεση παλαιών υδρορροών ή αποχετεύσεων πολυκατοικιών και την τοποθέτηση νέων με τα πλέον αξιόπιστα και σύγχρονα υλικά. Έτσι  ο διαχειριστής μπορεί να εκτελέσει και αυτές τις απαραίτητες για μια πολυκατοικία εργασίες, έχοντας εμπιστοσύνη στο όνομα και την εγγύηση της Monostar.