Θερμομονωση


Εξωτερική Θερμομόνωση

Εξωτερική Θερμομόνωση

Εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είναι πλέον κοινά αντιληπτό, εκτός από τους μηχανικούς – που άλλωστε το σπουδάζουν- και στο ευρύτερο κοινό το γεγονός της ύπαρξης μεγάλου οφέλους σε κτιριακές εγκαταστάσεις, οικίες, και επαγγελματικά κτίρια που έχουν καλή θερμομόνωση.

 

Monostar

Η καλή θερμομόνωση είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για μικρότερη κατανάλωση ενέργειας ενώ ταυτόχρονα προστατεύει επιπλέον το κέλυφος των κτιρίων αλλά και το περιβάλλον.

Η θέρμανση ενός χώρου έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ένα θερμικά άνετο εσωτερικό κλίμα καλύπτοντας τις απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον. Θερμομονώνοντας το περίβλημα ενός κτιρίου (εσωτερικά ή εξωτερικά) περιορίζονται οι θερμικές απώλειες των χώρων με αποτέλεσμα την μειωμένη ανάγκη για χρήση συστήματος θέρμανσης ή κλιματισμού και κατ’ επέκταση την μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Έχει εκτιμηθεί ότι με την θερμομόνωση ενός συνηθισμένου κτιρίου μπορεί να εξοικονομηθεί μέχρι και 45% της ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του. Σε ορισμένες μάλιστα ακραίες περιπτώσεις η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει και το 60%.


Εξωτερική Θερμομόνωση       Εξωτερική Θερμομόνωση

Η δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης

Η αίσθηση θερμικής άνεσης εξαρτάται από την θερμοκρασία του αέρα στο χώρο αλλά και από την θερμοκρασία των επιφανειών που τον περιβάλλουν. Σε μη μονωμένους χώρους είναι συνηθισμένο φαινόμενο να αισθάνεται κανείς ψύχος παρά το γεγονός ότι η θερμοκρασία του αέρα στο χώρο είναι υψηλή. Ο λόγος είναι η δημιουργία ψυχρών ρευμάτων κατά την επαφή του θερμού αέρα με τις ψυχρές εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων. Μονώνοντας το κτίριο οι τοίχοι διατηρούν θερμοκρασία που διαφέρει σε μικρό βαθμό από την θερμοκρασία του αέρα με αποτέλεσμα την αποφυγή της δημιουργίας ψυχρών ρευμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε θερμομονωμένα κτίρια η θερμοκρασία που απαιτείται για την επίτευξη θερμικής άνεσης είναι μικρότερη από την αντίστοιχη που απαιτείται σε έναν χώρο που στερείται θερμομόνωσης.

Θερμική άνεση ακόμα και όταν και ο χώρος δεν θερμαίνεται λόγω εκμετάλλευσης της θερμοχωρητικότητας των υλικών

Η τοποθέτηση θερμομόνωσης εξωτερικά της τοιχοποιίας δίνει την δυνατότητα στους τοίχους να αποθηκεύσουν την θερμότητα που παράγεται κατά την λειτουργία του συστήματος θέρμανσης και να την αποδώσουν σε μεταγενέστερο χρόνο εξασφαλίζοντας θερμική άνεση ακόμα και όταν ο χώρος δεν θερμαίνεται. Η αξιοποίηση της θερμοχωρητικότητας των δομικών στοιχείων είναι αυτή που επιτρέπει την μείωση του χρόνου λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης σε ένα κτίριο. Αλλά και στην περίπτωση της εσωτερικής θερμομόνωσης η επιθυμητή θερμοκρασία επέρχεται άμεσα με την χρήση ενός απλού μέσου θέρμανσης ή κλιματισμού, και διατηρείται χωρίς να υπάρχει εναλλαγή ποσοτήτων θερμότητας με το περιβάλλον.

Αποφυγή υγρασίας συμπύκνωσης στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων

Σε κτίρια χωρίς θερμική προστασία εμφανίζεται συχνά το φαινόμενο των θερμογεφυρών, όπου έχουμε υγρασία συμπύκνωσης στις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων, οι οποίες επιτρέπουν την συμπύκνωση λόγω της ανεπαρκούς θερμομόνωσής τους. . Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται όταν οι υδρατμοί του αέρα έρχονται σε επαφή με τοίχους που έχουν θερμοκρασία χαμηλότερη της θερμοκρασίας δρόσου και κατά αυτό τον τρόπο συμπυκνώνονται. Συνέπεια της υγρασίας συμπύκνωσης είναι η δημιουργία γκρίζων και μαύρων κηλίδων στους τοίχους λόγω της ανάπτυξης μούχλας και της προσκόλλησης σκόνης στις υγρές επιφάνειες. Η καλή θερμομόνωση των κτιρίων έχει ως συνέπεια την αποτροπή της ανάπτυξης του φαινομένου των θερμογεφυρών και την αποφυγή της θερμικής επικοινωνίας των εσωτερικών χώρων με το εξωτερικό περιβάλλον. Κατά αυτό τον τρόπο εξοικονομούνται μεγάλα ποσά ενέργειας (που συνεπάγεται σε μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων) και δημιουργούνται άριστες συνθήκες στους ενοίκους των χώρων.

Μείωση των πιθανοτήτων σχηματισμού υγρασίας στο εσωτερικό των δομικών στοιχείων των κατασκευών

Σε χώρους με υψηλή υγρασία παρατηρείται διάχυση υδρατμών μέσω των δομικών στοιχείων προς το εξωτερικό περιβάλλον. Σε ψυχρούς και ανεπαρκώς μονωμένους τοίχους οι υδρατμοί υγροποιούνται στο εσωτερικό τους προκαλώντας σημαντικές φθορές. Η θερμομόνωση έχει ως αποτέλεσμα την αποτροπή της θερμικής επικοινωνίας των χώρων καθώς και την ανάπτυξη του φαινομένου των θερμογεφυρών αποτρέποντας κατά αυτό τον τρόπο την υγροποίηση των υδρατμών και των προβλημάτων που αυτή μπορεί να προκαλέσει.

Προστασία των δομικών στοιχείων του περιβλήματος του κτιρίου από τις έντονες θερμικές καταπονήσεις

Η θερμομόνωση προστατεύει τα εξωτερικά δομικά στοιχεία από τις θερμικές καταπονήσεις μειώνοντας σημαντικά την πιθανότητα δημιουργίας ρωγμών και σχισμών στα εξωτερικά επιχρίσματα.

Ηχοπροστασία με την χρήση θερμομονωτικών υλικών με ίνες

Σε κτίρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα ηχομόνωσης υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ινώδη θερμομονωτικά υλικά με ηχοαπορροφητικές ιδιότητες (πετροβάμβακας, υαλοβάμβακας κ.α.) που πέρα από θερμομόνωση προσφέρουν στο κτίριο και ηχοπροστασία από εξωτερικούς θορύβους.

Προστασία του περιβάλλοντος

Με την θερμομόνωση επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων. Ταυτόχρονα η θερμομόνωση συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των καυσαερίων ως αποτέλεσμα του περιορισμού της χρήσης καυσίμων για την θέρμανση των κτιρίων. Υπολογίζεται ότι η εκπομπή αερίων CO2 για την θέρμανση ενός μονωμένου κτιρίου είναι μέχρι και 45% μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη ενός αμόνωτου.