Η εταιρεία μας


Monostar

Η Εταιρεία μας

Η Monostar® Α.Ε. ειδικεύεται στη μελέτη και στην εφαρμογή των πλέον σύγχρονων μονωτικών υλικών και χρωμάτων, εισαγόμενων και ελληνικών, παρακολουθώντας συνεχώς τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο.

 

Monostar

Η Monostar® Α.Ε. παρέχει τις υπηρεσίες της δίνοντας λύσεις για κάθε περίπτωση μόνωσης και χρωματισμού στον ιδιώτη, τον επαγγελματία, τον αρχιτέκτονα τον πολιτικό μηχανικό ή την τεχνική εταιρεία.

Στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένους μηχανικούς, εξειδικευμένους σε υψηλό βαθμό στο αντικείμενό τους, και υπαλληλικό προσωπικό το οποίο έχει ως πρωταρχικό στόχο την εξυπηρέτηση των πελατών.
Στα συνεργεία της απασχολούνται μόνιμοι, έμπειροι τεχνίτες με μεγάλη πείρα σε μονωτικές εργασίες και χρωματισμούς κτιρίων, οι οποίοι καθοδηγούνται και επιβλέπονται συνεχώς από τους μηχανικούς της εταιρείας.

Η κατακόρυφη αύξηση του κύκλου εργασιών της Monostar® Α.Ε. ως άμεσο αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης των πελατών μας, καθώς επίσης και οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις για την κατάκτηση της κορυφής, μας οδήγησαν στην αλλαγή της μορφής της επιχείρησής μας σε Ανώνυμη Εταιρεία.

Από τις αρχές του 2007, η επωνυμία πλέον της εταιρείας μας είναι:

Monostar® Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ και ο διακριτικός τίτλος Monostar® Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Γεωργίου Διον. Ευάγγελος
Μηχανολόγος Μηχανικός