Αναβατορια

Αναβατόρια

Αναβατόρια

Σε ένα έργο επισκευής και χρωματισμού κτιρίου, ένας από τους κυριότερους παράγοντες δυσκολίας που αντιμετωπίζει ένα συνεργείο είναι αυτός της πρόσβασης.

 

Monostar

Επίσης ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που πλέον απασχολεί πάρα πολύ όλους τους εν δυνάμει πελάτες μας που σκέφτονται να επισκευάσουν και να βάψουν ή να μονώσουν το κτίριο τους είναι ο φόβος των κλοπών στην περίπτωση τοποθέτησης μόνιμων σκαλωσιών. Με την Monostar δεν υπάρχει πλέον κανένας φόβος γιατί απλούστατα το έργο της επισκευής και του χρωματισμού του κτιρίου σας μπορεί να εκτελεστεί με σύγχρονα αναβατόρια.

Με δυνατότητα εργασίας σε οποιοδήποτε ύψος, στηριζόμενα μόνο σε δικό τους μηχανισμό με αντίβαρα και προβόλους και με αυτόματους ηλεκτροκίνητους μηχανισμούς ανύψωσης, επιτρέπουν την εργασία με άνεση, ευκολία και ταχύτητα σε οποιοδήποτε ύψος κτιρίου με ασφάλεια και δίχως την ύπαρξη του φόβου των κλοπών. Επίσης αν η κατασκευή ενός κτιρίου δεν επιτρέπει την χρήση αναβατορίου έχουμε την δυνατότητα της χρήσης πύργου σκαλωσιών αλουμινίου ή σφηνωτών σκαλωσιών που μπορούν να στήνονται και κατέρχονται αυθημερόν.

Αναβατόρια       Αναβατόρια